Amalgaami = puoliksi 1. asteen hermomyrkky!

Sivu luotu 15.8.2006. Päivitetty 22.8.2006.

Ruotsissa kielletään amalgaamien käyttö 1.1.2007. Norjassa ja Japanissa ne on jo kielletty! Suomessa sen sijaan niiden käyttöä suositellaan ja lisätään! Uskomatonta! (tähän kuuluu kirosana tai kaksi)!! Suomalaisten lääkäreiden mukaan amalgaami on jopa lapsille turvallista: Helistin, Kuinka tämä voi olla mahdollista???

Elohopeaa myös lasten rokotteissa, kuten viereisestä kuvasta näkee! Lue lisää tuolta sivun alalaidasta.

"Elohopeajätettä ei saa sijoittaa Suomeen, se pitää viedä ulkomaille, mutta jokaisen suuhun sitä saa laittaa."

"Monilla ihmisillä on elohopeaa suussaan niin paljon, että sillä myrkyttäisi kokonaisen järven vuosikymmeniksi!"

"Maailman Terveysjärjestön WHO:n mukaan noin 2/3 ihmisen elohopeakertymästä tulee amalgaamipaikoista."

"Suomalaiset lääkärit eivät vieläkään hyväksy tätä sairautta!"

"Kuopion yliopiston epidemiologian professori Jukka T. Salonen väittää, että Suomessa väheksytään elohopean terveyshaittoja. Salonen sanoi torstain Savon Sanomissa, että elohopean aiheuttamat ongelmat halutaan lakaista maton alle." Verkkouutiset, 21.3.2002

Jos amalgaamit ovat turvallisia suussa, niin miksi niistä tulee ongelmajätettä, kun ne otetaan suusta pois?? Valtioneuvoston päätös, hammashoidon amalgaamipitoisista jätevesistä ja jätteistä

Lääkäreiden mukaan hampaan amalgaamipaikassa on elohopeaa 45-50 painoprosenttia (aiemmin jopa 80%) paikkaa tehtäessä. Loppuosassa amalgaamia on hopeaa, tinaa, kuparia ja sinkkiä.

Lääkäreiden mukaan 20 vuotta vanhassa paikassa elohopeaa on kuitenkin jäljellä enää 5%. MTT:n julkaisuja

Jos potilaalla on 5 amalgaamipaikkaa, niin lääkärit kertovat, että hänellä on n. 3 grammaa elohopeaa suussaan. Lääkäreiden mukaan siitä höyrystyy ihmisen elimistöön yli 2 grammaa 20 vuoden aikana.

Lääkäreiden mukaan 80% tuosta elohopeahöyrystä imeytyy elimistöön, lähinnä hermostoon (ja aivoihin), tuhoten sitä ahnaasti. Tuo määrä on siis 0,3 milligrammaa päivässä! Sitä siis saa koko ajan, joka päivä!!

Terveysviranomaiset (Maailman Terveysjärjestö WHO) suosittelevat aikuisten rajaksi 0,3 milligramma viikossa! (Oulun ympäristövirasto)

WHO (1990) toteaa myös, että pitkäaikainen altistuminen suuremmalle määrälle aiheuttaa selvästi havaittavia kliinisiä myrkytysoireita!

Joidenkin lääkäreiden mukaan tuo määrä saadaan pääosin ruoasta (porkkanat ja perunat (alle 0,2mg/kg), kala (metyylielohopeaa alle 0,1mg/kg), sienet (alle 0,01mg/kg)) Elintarvikevirasto. Mutta toisten lääkäreiden tutkimusten mukaan ruoasta sitä imeytyy vain 5-10%! Loput ruoan mukana saadusta elohopeasta kulkeutuu elimistön "läpi". Eli elimistöön jää ravinnosta saatua elohopeaa pahimmillaankin vain n. 0,05 milligrammaa. Laskinko oikein?

Myöskään amalgaamipaikkoja eivät toiset hammaslääkärit suosittele laitettavan raskaana olevile naisille. AMALGAAMI JA RASKAUSONGELMAT
Kaikki hammaslääkärit eivät kuitenkaan ole samaa mieltä...

"Ravinnon mukana tulleesta epäorgaanisesta elohopeasta imeytyy noin 7 %" (Elintarvikevirasto) Se on paljon vähemmän kuin amalgaamipaikoista. Joten amalgaamipaikoista saamme helposti suurimman osan elohopeastamme, joka on myrkyistä vaarallisimpia...

Ja lääkärit kertovat, että jos yksikin paikka lohkeaa niin elimistöön voi vapautua kerralla koko paikan elohopea, eli yli sata kertaa enemmän kuin mikä on päiväannoksen suositusraja! Mutta lääkäreiden mielestä se ei ole lainkaan vaarallista! Sehän on vain 1. asteen hermomyrkkyä...

Hammaslääkärit poistavat amalgaamipaikkoja monesti ilman suojauksia, ja taas elimistöön imeytyy höyrystynyttä elohopeaa parin vuoden määrää vastaava annos 1. asteen hermomyrkkyä... Jostakin syystä kaikki hammaslääkärit eivät pidä elohopeaa lainkaan myrkyllisenä.

Kalassa sanotaan olevan liikaa elohopeaa, jos sitä on yli 0,5 milligramma kiloa kohden (paitsi nuo hauki ja ankerias). Kuka jaksaa syödä kilon kalaa kerralla? Ja silti se on vasta 20% päivän "elohopea-annoksesta". Ja ravintona nautittu elohopea ei edes imeydy niin tehokkaasti kuin paikoista höyrystynyt elohopea. Joten kalaa pitää syödä useita kiloja päivässä joka päivä!

"Elohopeahöyry imeytyy elimistöön hengityselinten kautta ja vähän myös ihon lävitse." Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Siksi kalasta ja ravinnosta imeytynyt elohopea on mitätön määrä verrattuna amalgaamipaikoista höyrystyneeseen elohopeaan!!

Eli amalgaamipaikkoja suussaan pitävä saa elohopeaa yhtä paljon kuin ihminen, joka syö joka päivä muutaman kilon kalaa, jossa on elohopeaa niin paljon, ettei sitä saisi edes myydä!

"Akuutti altistuminen suurelle elohopeahöyrypitoisuudelle voi aiheuttaa keuhkotulehduksen sekä oireita munuaisissa ja keskushermostossa, jonne elohopea kertyy. Aivoihin kertyneen elohopean puoliintumisaika on useita vuosia. Krooniseen myrkytykseen liittyy mm. suuoireita, keskus- ja ääreishermoston vaurioita (vapina ja psyykkiset muutokset), munuaisvaurioita ja ihomuutoksia."
Kuopion Yliopisto
- Eli kun elohopeaa höyrystyy jatkuvasti amalgaamipaikoista, niin se kertyy pääosin hermostoon ja aivoihin, eikä se poistu sieltä!

"Kalan elohopeasta on jo pitkään varoiteltu raskaana olevia ja imettäviä äitejä, mutta tiomersaalista on vaiettu. Sen määrää rokotteissa on nostettu -80 ja -90 luvuilla. Viime aikoihin asti elohopeaa on käytetty ainakin PDT ja influenssa rokotteissa"
Luontaisnetti

Metyylielohopea on rasvaliukuoinen ja läpäisee solukalvot helposti. Se tuhoaa aivosoluja ja vaikuttaa mm. näkö- ja liikuntakykyyn. Metyylielohopean puoliintumisaika on aivoissa 230vrk, muualla ruumissa n. 70vrk.
Biomi.org

"Elohopea on rasvaliukoinen ja veren mukana sitä kulkeutuu esteettä eri kudoksiin, myös aivoihin, minne osa siitä kertyy aivoissa tapahtuvan hapettumisen seurauksena. Elohopea erittyy elimistöstä hitaasti pääasiassa virtsaan ja ulosteisiin. Munuaisissa ja koko kehossa suurin osa elohopeasta puoliintuu noin 60 päivässä ja aivoissa 20–25 päivässä. Pienellä osalla elohopeasta puoliintumisaika eri elimissä on hyvin pitkä, useita vuosia. Metallisen elohopean haittavaikutukset aiheutuvat sen kertymisestä"
Erkki Hakala, kemisti

"Elohopean erityksessä on voimakas vuorokausivaihtelu; tästä syystä näyte on otettava aamulla. Sairausvakuutus ei korvaa virtsan elohopeamääritystä, joka on tehty hampaiden amalgaamitäytteiden aiheuttaman mahdollisen elohopea- altistumisen arvioimiseksi."
Erkki Hakala, kemisti - NÄYTTEENOTTO-OHJE: Virtsan elohopea

"Metallisen elohopean haittavaikutukset aiheutuvat sen kertymisestä elimistöön, erityisesti aivoihin ja munuaisiin. Pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa maksa-, munuais-, keuhko- ja hermostovaurioita. Altistumisen pitoisuudelle yli 80 µg/m³ (vastaa virtsan elohopeapitoisuutta noin 500 nmol/l ja veren epäorgaanisen elohopean pitoisuutta noin 180 nmol/l) on arvioitu voivan aiheuttaa elohopean tyypillisiä oireita, kuten vapina, muistihäiriöt, unettomuus ja valkuaisvirtsaisuus. Altistuttaessa pitoisuudelle 25–80 µg/m³ (150–500 nmol/l virtsassa ja 55–180 nmol/l veressä) lisääntyy erityisesti herkillä yksilöillä tiettyjen vähemmän vakavien oireiden esiintyminen: psykomotoriset oireet, objektiivisesti havaittava vapina, hermojen johtumisnopeuden pieneneminen ja subjektiiviset oireet, kuten väsymys, ärtyvyys"
Erkki Hakala, kemisti

"Elohopean vaikutusta sydän-ja verenkiertoelimistön sairauksiin on tutkittu Suomessa ja havaittu korrelaatio korkean hiusten elohopeapitoisuuden ja sydäninfarktin sekä verisuonten vaurioitumisen välillä ( Salonen ym. 2000 ). Färsaarilla todettiin sikiöaikaisen elohopeaaltistuksen aiheuttavan verenpaineen nousun jo 7-vuotiaissa lapsissa (Sörensen ym. 1999)."
Ihmisen terveys - Leena Soininen, Lapin lääninhallitus, Helena Mussalo-Rauhamaa, Etelä-Suomen lääninhallitus ja Sari Hyvönen, Lapin lääninhallitus

Suomalaisia aivopestään!
Tämä on Suomen virallinen kanta! Haku YLE:n sivuilta ja sanana "elohopea"
Hakutuloksia yhteensä: 5
- Amalgaamipaikat eivät haittaa lasten aivojen tai hermoston kehitystä
(Tiede - Tiedeuutiset - Julkaistu 18.04.2006 klo 23:02)
- Amalgaamipaikkojen vaarallisuudesta ei tieteellistä näyttöä
(Tiede - Tiedeuutiset)
- Lapsuuden rokotteet ovat turvallisia
(Tiede - Tiedeuutiset)
- Elohopeapitoiset rokotteet eivät lisää autismia
(Tiede - Tiedeuutiset)
- Ravinnosta saatu elohopea ei vaikuta sikiön aivojen kehitykseen
(Tiede - Tiedeuutiset)

Huippututkimus!!!
International Academy of Oral Medicine and Toxicology

"Sen haitallisia terveysvaikutuksia ovat mielialan vaihtelut, heikentynyt havaintokyky, diabetes, muutokset veren valkosoluissa, muutokset hampaissa, endometrioosi, pienempi poikavauvojen osuus syntyneistä lapsista, testosteronin määrän väheneminen ja kehityshäiriöt."

"Amalgaamilla on merkittävä osuus suun punajäkälätaudin synnyssä. Taudin aiheuttamien poskien ja kielen limakalvojen muutokset paranevat nopeasti, kun amalgaamipaikat vaihdetaan esimerkiksi muovi- tai posliinipaikoiksi."
Turun Sanomat

"Hammashoitohenkilöstön ammattitaudeista kaksi kolmasosaa on ihottumia, ja tavallisin ammatti-ihotauti on allerginen kosketusihottuma. Työperäisten sairauksien rekisterin perusteella tehdyn tutkimuksen mukaan hammaslääkärit ja hammashoitajat kuuluvat ammatti-ihotautiriskin suhteen vaarallisimpiin ammatteihin. Hammashoitotyössä on yli kuusinkertainen riski sairastua allergiseen kosketusihottumaan verrattuna ammateissa olevaan keskimääräiseen riskiin."
Terveysportti - Suomen Hammaslääkärilehti, 2005;12(1-2):22-26, Tuula Estlander ja Riitta Jolanki, Kirjoitus pohjautuu Apollonian sarjakurssille Hammaslääkäristä suulääkäriksi osan IV yhteydessä pidettyyn luentoon Hammashoitohenkilöstön työperäiset allergiset ihottumat. Aiheesta on valmisteilla myös luku kansainväliseen oppikirjaan.

Amalgaamimyrkytyksen kokeneiden potilaiden tekemiä sivuja:

Amalgaamisotaa, Martti Vetrin keräämää tietoa

Amalgaamisotaa, Carinan ja Elisabethin amalgaamisivu

Professorin tarina, Jan Rennerfelt, ympäristökysymyksiin erikoistunut biokemian professori.
"Jan Rennerfelt sai itse äkillisen sairauskohtauksen työmatkalla toukokuisena aamuna. Siitä alkoi satojen tutkimusten kierre, joka kesti vuoden. Vikaa ei löytynyt. Lääkärit suosittelivat lopulta psykiatria, mutta kollega sen sijaan – hammaslääkäriä! - Hyvä ystäväni sanoi: Sinulla on amaglaamimyrkytys. Menehän poistattamaan paikat hampaistasi. Niin tein, ja siihen meni puoli vuotta, koska se pitää tehdä vähitellen. Parin vuoden kuluttua olin taas kunnossa, ja samaan aikaan kun olisi pitänyt jäädä eläkkeelle, aloin taas tekemään töitä, Rennerfelt naurahtaa."

Amalgaamisairaus, Markku Kotiranta
Katso mitä oireita elohopeamyrkytyksestä seuraa!

Päivi Rantanen - "En ehkä eläisi enää, jos minulle ei olisi tehty tätä saneerausta!"
Huomatkaa 150 käyntiä kiropraktikolla!!!

Tuossa vieressä erään amalgaamia suussa olleen elohopeamyrkytyspotilaan hiustutkimus. Elohopeaa löytyy yli rajojen, mutta seuraavaksi potilas sai kuitenkin lähetteen psykiatrille... Vaikka hänellä oli melkein kaikki elohopeamyrkytyksen oireet ja myrkkytutkimuskin vielä osoitti sen!! Silti hänet luokiteltiiin hulluksi...

Eipä saanut lääkäreiltä apua tämäkään potilas!
Huomatkaa 150 käyntiä kiropraktikolla!!!

Useiden lääkäreiden tekemien tutkimusten mukaan ihmisten elimistön elohopeapitoisuus on laskenut huomattavasti, kun amalgaamipaikat on vaihdettu. (Mutta tuota vaihtoa ei tehdä aina oikein!!!) Lisään lähipäivinä ohjeita...

Amalgaami on vaarallista myös hammaslääkäreille ja heidän apulaisilleen! Norjalaiset hammaslääkärit ja hoitajat heränneet vihdoinkin, kun 10.000 heistä oli saanut elohopeamyrkytyksen oireita
Norjalaiset

"Äkillisen elohopeamyrkytyksen oireita ovat raju päänsärky, unetus, oksennus, vatsakivut, ripuli ja metallinen maku suussa. Myrkytystilan jatkuessa hampaat alkavat irrota. Pieninäkin määrinä pitkän ajan kuluessa elohopea heikentää hermostoa ja aiheuttaa muistihäiriöitä ja vainoharhoja. Kädet täristävät. "
HS.fi, Elohopea oli alkemistien suosikkeja

Elohopea lääketieteessä, Arno Forsius: Merkuriuksen seikkailut lääketieteen maailmassa
Elohopea allergeenina ja ympäristömyrkkynä, Suomen Lääkärilehti
Tohtori Tolonen, Elohopeaa rokotteissakin
Hammasamalgaamipaikat, Jorma Leistevuon väitöskirja: epäorgaaninen ja orgaaninen elohopea suussa ja suolistossa
Akuutti, Kiistelty ja kiitelty amalgaami
TIETOISKU "SKEPSISMISTÄ"
Antioksidanttiklinikat, POTILASINFORMAATIO, Kaarlo Jaakkola, kirurgian erikoislääkäri
"Amalgaamipaikasta höyrystyy elohopeaa hengitysilmaan, joka imeytyy (80 %) keuhkojen kautta ja kulkeutuu sieltä veriteitse muualle elimistöön. Amalgaamipaikka myös korrodoituu, jolloin paikasta irtoavat eri metallit voivat aiheuttaa monenlaisia allergisia reaktioita."
BioHammas, Hammaslääkäriasema

"Epäorgaaninen elohopea voi myös muuttua orgaaniseksi metyylielohopeaksi, joka imeytyy tehokkaammin kuin epäorgaaninen elohopea. Orgaaninen elohopea kertyy elimistössä keskushermostoon ja aivoihin saattaen vaurioittaa niitä. Epäorgaaninen elohopea taas kertyy munuaisiin. "
Helsiongin Yliopisto

Antioksidanttiklinikat, MS-tauti, Kaarlo Jaakkola
"jo esitietojen perusteella oli ilmeistä, että amalgaamiperäiset syyt olivat olleet merkittävästi vaikuttamassa taudin syntyyn ja huononemiseen. Hammaslääkärin toimenpiteet olivat aivan ilmeisesti pahentaneet taudin kulkua."

"Seuraavalla neurologin käynnilläni asiaa kysyin. Osaston ylilääkärinä toiminut neurologi vastasi ettei asiassa ole mitään perää - ms-ää on ollut kaun ennenkuin amalgaamia oli edes keksitty."
MS-Crossroads, MS-potilas
- Mahtoikohan lääkäri tietää miten kauan amalgaamia ja elohopeaa onkaan käytetty...?

"Vaihdatin itse amalgaami-paikkani n. 6 - 8 vuotta sitten osin tästä diagnoosista johtuen ja osin turhamaisuuttani. Tein sen tosinaan kahden vuoden aikana pikkuhiljaa. Hammaslääkäri käytti kaikkia mahdollisia suojauksia, jotta elohopeaa ei elimistöön paikanvaihdosta olisi joutunut. Yllättävintä operaatiossa oli se, että useiden paikkojen alta löytyi uutta reiän alkua, vaikka rtg-kuvista sitä ei nähnyt. (koska vaihto tehtiin pitkän ajan kuluessa hammaslääkäri kirjoitti kelan lappuihin koodit siten, että kaikki meni korvattaviksi) Samoihin aikoihin myös ns. terve mieheni vaihdatti paikkansa. Samoin häneltä löytyi pitkään vaivannut reikä, joka ei vuosikausiin ollut näkynyt rtg-kuvissa."
MS-Crossroads, MS-potilas

Lasten rokotteissa elohopeaa

"Myös Suomessa jaellaan neuvoloiden kautta edelleen elohopeaa sisältäviä rokotteita!"

"Suomessa elohopeaa sisältäviä rokotteita vielä käytetään huolimatta samantyyppisestä EU-suosituksesta vuodelta 2000. Kansanterveyslaitoksen ehdotuksen mukaan Suomessa käytettäisiin vielä vuosi 2004 Kansanterveyslaitoksen valmistamia elohopeaa sisältäviä 3-5 kk ikäisten ja 2-vuotiaitten rokottamiseen, vaikka Euroopan unionin lääkevalvontavirasto EMEA on jo vuonna 2000 kehottanut suosimaan elohopeattomia rokotteita tämän ikäisten rokotuksissa."
Rokotusinfo.fi, Paljon lähteitä

"Esimerkiksi piilolasinesteissä ja silmämeikeissä aikaisemmin yleisesti käytetty tiomersaali-säilöntäaine on nykyään käytössä vain lähinnä rokotteissa, sillä se aiheutti monille allergiaa."
Hämeen Sanomat, Kosmetiikan aiheuttamat allergiat lisääntyneet
Eli aikuisten silmiin se ei sovellu, mutta vauvojen ja lasten rokotteisiin kyllä???

"Säilytysaineista eniten keskustelua on aiheuttanut tiomersaali. Tiomersaali on elohopeayhdiste, jota on 60 vuotta käytetty rokotteiden tehokkaana säilytysaineena. Uusissa ja uusituissa kerta-annospakatuissa rokotteissa sen käytöstä on luovuttu, sillä elohopeayhdisteiden lisäämistä lääkkeisiin vältetään varmuuden vuoksi."
Kansanterveyslaitos, Rokotteiden koostumus
Mutta kun siitä ei olekaan luovuttu!!!

"J. Bart Classen ja David Carey Classen ovat julkaisseet tuloksia laajasta Suomessa suoritetusta rokotetutkimuksesta. Tutkimuksessa seurattiin yli sataa tuhatta Hib-rokotettua lasta ja saman suuruista rokottamatonta ryhmää. Tuloksista käy ilmi, että riski sokeritaudin saamiseen on huomattavasti suurempi rokotteen saaneilla lapsilla. Rokotteen tuomien etujen on arvioitu olevan pienempiä kuin sen aiheuttamien haittojen."
Classen, Diabetes Suomessa lisääntynyt, koska...

"Loisteputket sisältävät metallista elohopeaa (vanhat n. 10 mg, uudet 2 – 3 mg) ja ovat siksi ongelmajätettä." Kansanterveyslaitos

Loppuosa on yhä kesken, mutta työstän sitä...
Ulkomailta:
Don't Blame God!
Autism and Mercury Toxicity: "The more amalgams Mom has, the higher the mercury in the infant."
Amalgam and kindred poisons: ”For forty years patients have come to me with teeth filled with amalgam, each one suffering with some of the symptoms enumerated in poisoning by mercury.”

Living with Multiple Sclerosis: ”Strangely, I could relate to many of the symptoms both in terms of my multiple sclerosis and my possible irritable bowel syndrome.”

Amalgam dental fillings are a health hazard

SYMPTOMS BEFORE AND AFTER PROPER AMALAGAM REMOVAL
"The results of this study indicate that proper amalgam removal - and in some cases removal of all the other metals too - and replacement with biocompatible composites - can eliminate or reduce 80% of the classic symptoms of chronic mercury poisoning."
Thiomersal!!!
http://www.organicconsumers.org/school/thimerosal102505.cfm

Paljon
http://www.cqs.com/amalgam.htm
PubMeds:
http://www.dentalwellness4u.com/products/refdoc.html
http://art-bin.com/art/osheffield1896.html
http://www.holistic-dentistry.com/artamalgam.asp
http://www.shirleys-wellness-cafe.com/amalgam.htm
"Multiple sclerosis recovery has happened repeatedly for patients so afflicted because they have undergone dental amalgam removal. Clinical observation confirms that multiple sclerosis is predominantly a dental disease."

http://www.algonet.se/~leif/FUARTCL4.html
http://www.relfe.com/mercury.html
http://educate-yourself.org/cn/mercuryfreedentristy2000.shtml

http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=de_en&url=http%3a%2f%2fwww.power-for-life.com%2fSchwermetall%2fschwermetall.html
jees http://www.holisticmed.com/dental/amalgam/
Altzheimer http://www.bhoffcomp.com/coping/amalgam.html
http://www.lichtenberg.dk/experience_after_amalgam_removal.htm

jonkinlainen http://www.altcorp.com/DentalInformation/selenium.htm
testimonials http://www.wholebodydentistry.com/testimonials.php
oireita http://www.members.aol.com/lynrennick2000/Page16.html
facts http://www.curezone.com/dental/amalgampage.html
http://www.medical-library.net/sites/framer.html?/sites/_dental_amalgam_mercury_poisoning.html
http://www.energywave.com/My-Experience-With-Mercury-Toxicity.htm
http://www.vaccinetruth.org/multiple_sclerosis.htm
"Multiple sclerosis recovery has happened repeatedly for patients so afflicted because they have undergone dental amalgam removal. Clinical observation confirms that multiple sclerosis is predominantly a dental disease."
http://www.health-diets.net/research/multiplesclerosis.htm
"Siblerud RL et al: Evidence that mercury from silver dental fillings may be an etiological factor in multiple sclerosis. Sci Total Environ 142(3):191-205, 1994."
"Multiple sclerosis (MS) is very uncommon among ethnic Asians in the Indian subcontinent, among Asians and Africans resident in the New Commonwealth countries of Africa and in the West Indies. It is also very uncommon among those who have migrated to England from those countries. In contrast, the children born in the United Kingdom of Asian, African and West Indian immigrants have, in the age groups available for study, a high prevalence of MS of a similar order to that occurring in the general population of England."
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=2266374&dopt=Abstract

Laskuri