Sivuja päivitetty: 1.5.2007
Päivittäjä/tietojen etsijä:
Toni Rintala
entinen krooninen kipupotilas
yli 20 vuotta SI-nivelen virheasennosta kärsinyt

Takaisin etusivulle

In english
- Sivut englanniksi

Satojen muidenkin kaltaisteni juttuja.

Kokemuksia lääkäreistä
Kipulistaa

Syyllinen kipuihin!
-Oireita
-Havaitseminen

KUINKA SE PARANNETAAN!!

Muiden kokemuksia
Linkkejä
Lähetä palautetta

Kipufoorumi

 

Mikä ihmeen SI-nivelen virheasento?

- yleisin syy selkä- ja alaraajavaivoihin sekä moniin muihinkin ongelmiin!

Lue ja kuuntele mitä asiantuntijat (jotka oikeasti osaavat diagnosoida ja korjata SI-nivelen toimintahäiriön) kertovat ongelmasta, sen vaikutuksista ihmiseen ja myös vaivan yleisyydestä. Muutamia harvoja asiantuntijoita olen löytänyt. Toivon löytäväni enemmän koko ajan.

Fysiatri Turusen haastattelu - 6.11.2006
Fysiatrian erikoislääkäri Markku Turunen kertoo SI-nivelen dislokaation oireista.

Mestarikansanparantaja Jouko Holma kertoo lyhyesti: Videohaastattelua

Heikki Luoman haastattelu - 2.12.2006
Turkulainen koulutettu hieroja-kansanparantaja Heikki Luoma kertoo SI-nivelen asentovirheestä sekä sen aiheuttamista monenlaisista vaivoista.

Kiropraktikon haastattelu - 15.9.2006
Kiropraktikko Holmström: "Yli 80%:lla ihmisistä vikaa SI-nivelessä, joka aiheuttaa selkävaivoja!"

Kuntohoitaja Timo Maaranen, itsekin entinen SI-nivelen asentovirheestä kärsinyt:
"Lantiorengas ei siis ole jäykkäluinen rengas, vaan sidekudosten koossa pitämä kokonaisuus. Voimakkaista nivelsiteistä huolimatta SI-nivelet muodostavat lantion heikoimman kohdan."
Lisää hyvää asiaa Timon sivuilla

Timo jatkaa:
"Lantion alueella olevat häiriöt liittyvät useimmiten SI-niveliin ja sitä kautta lantion asentoon. Vinossa oleva lantio aiheuttaa ensinnäkin kehon painon epätasaisen jakautumisen jaloille ja toisaalta se aiheuttaa koko selän alueelle vääntöä ja kiertoa. Ei siis ole mikään ihme, että hyvin usein mitä erilaisimmista tuki- ja liikuntaelinten kiputiloista kärsivillä ihmisillä perimmäisin syy vaivoihin löytyykin juuri lantion virheasennosta."

Fysiatri J. Timgren: "Todellinen - ei lantion asentovirheestä johtuva - jalkojen pituusero on hyvin harvinainen ja sen mahdollisuuden voi poissulkea tarkastelemalla lantiota istuin asennossa, jolloin lantioperäisessä asentopoikkeamassa suoliluun harjanteet pysyvät epäsymmetrisinä."

Darren Higgins, fysioterapeuttien kouluttaja - FYSI-lehti 1/2007
"Koulutuksen aikana käytiin läpi mm. selän ongelmien testausta ja hoitoa. - Lantion suurten suoliluiden ja ristiluun liikkuvuuden ongelmat voivat aiheuttaa sen, että asiakas käyttää selkärankaa taivuttamiseen ja kävelyyn, vaikka taipumisen tulisi tapahtua suoliluiden kohdalta. Jos ongelmaa ei hoideta, asiakkaan selkä kipeytyy. Koska selkä ei ole ongelman syy, vaan kipu on seuraus virheasennosta, selkä paranee vasta, kun suoliluun ja ristiluun ongelmat on hoidettu. - Voimakaskin selkäkipu voi olla heijastumaa tukirakenteen ongelmasta. Mikäli kivun todelliseksi aiheuttajaksi osoittautuu lantion suoliluun tai ristiluun liitos, hoitona on mobilisointi. "

Darren Higgins pari vuotta aiemmin, FYSI-lehti 2/2005:
"On hyvä muistaa, että kipu esiintyy usein muualla kuin siellä, missä itse ongelma on, ja että kyse on ennen kaikkea toiminnan ongelmasta. Kun jonkin alueen toiminnassa on ongelmia, toiset alueet joutuvat tekemään kahta enemmän työtä tilannetta kompensoidakseen ja saattavat kipeytyä tästä ylisuorittamisesta. Hyvänä esimerkkinä tästä voidaan pitää SI-nivelen toimintahäiriöitä. 60- 80% SI-nivelen oireiluista aiheutuu vastakkaisen puolen toimintahäiriöistä."

SI-nivelen virheasento tarkoittaa sitä, että suoliluu on liikkunut paikaltaan suhteessa ristiluuhun ja lukkiutunut eli jäänyt jumiin. Normaalisti tuo nivel ei ole kovin liikkuva, mutta kova iskun seurauksena se voi siirtyä ja jäädä virheasentoonsa. Tuolle on käytetty paljon erilaisia nimiä lääketieteen kirjallisuudessa: lukkiutuminen, jumiutuminen, hakautuminen, dislocaatio, nyrjähdys ja toimintahäiriö. Lisäksi englanniksi ainakin sacroiliac upslip, rotated ilium/innominate, sacroiliac joint (sij) subluxation, pelvic malalignment/misalignment, sij/pelvis dysfunction and sij syndrome. Kaksi viimeistä viittaavat suomenkielen sanaan toimintahäiriö, eli ei oikein ymmärretä mitä vikaa on, mutta jotain vikaa kuitenkin mahdollisesti on.

SI-nivelen virheasennossa yleensä suoliluu nousee ylöspäin ja kiertyy eteen aiheuttaen notkoselkää, kierreskolioosia ja siis vinon lantion. Suoliluu voi myös mennä virheasentoon kiertyen taaksepäin. Tällöin tulee ns. lautaselkä. Lisäksi joskus jopa molemmat suoliluut ovat liikahtaneet, eli molemmat SI-nivelet ovat virheasennossa ja kiertyneet samaan tai eri suuntiin. Jo muutaman millin virheasento voi aiheuttaa ongelmia. Skolioosia lääkärit sitten kutsuvat mielellään idiopaattiseksi, kun eivät ymmärrä mistä se tulee. He kutsuvat skolioosia sairaudeksi vaikka se on vain seuraus eli tukirangan itse luoma lantion virheellisen asennon ja siitä seuraavan tukirangan virheellisen toiminnan korjaus vastakkaisella virheellä (kompensaatio).

Oireet tulevat yleensä vasta vuosien tai vuosikymmenien kuluttua. Siksi monilla on tuo virheasento ollut lapsesta saakka. Nämä ryhtiongelmat, skolioosit ja pronaatiot eivät yleensä ole siis rakenteellisia vaan seurausta lantion muuttuneesta asennosta. On paljon nuoria urheilijanalkuja, joilla on sama ongelma kuin minulla oli. He ovat sitten sitä ns. hukkaprosenttia, joiden urheilu-ura loppuu joskus kokonaan vaivojen ja vammojen takia. Olisi toisin, jos ongelma osattaisi korjata ajoissa. Toisilla kivut alkavat jo 12-vuotiaana ja toisilla vasta 40-vuotiaana. Se riippuu paljon siitä kuinka paha virheasento on mutta myös muista tekijöistä. Aikansa kun lantion epäsymmetrinen liike hiertää ja rasittaa selkärankaa, niin sinnekin alkaa tulla ongelmia: välilevyt pullistelee ja rappeutuu sekä nikamat kuluu. Eihän noitakaan ongelmia kai itsekseen ilman aiheuttajaa kenellekään ilmaannu?

SI-nivelen virheasento/lukkiutuminen/hakautuminen on hyvin yleinen ongelma, eikä vain ihmisillä - eli myös eläimillä. SI-nivelen virheasento/lukkiutuminen on hyvin yleinen vaiva urheilijoilla, mutta myös tavallisilla ihmisillä. Se on diagnosoitu mm. hiihtäjä Virpi Kuituselle, keihäänheittäjä Mikaela Inbergille, juoksija Olli Toivolalle, ratajuoksija Jussi Ihamäelle ja monille muillekin. Aikoinaan myös J.F. Kennedylle. Myös U.K. Kekkonen haki siihen apua aikoinaan ja saikin sitä. Ilmeisesti myös Janne Ahonen kävi sen korjauttamassa paikalleen syksyllä 2006. Myös lukemattomille muille ihmisille on todettu lantion toiminnassa epäsymmetriaa, mutta eivät ole löytäneet oikeasti osaavaa auttajaa, koska heitä on erittäin harvassa.

SI-nivelen virheasento on suurin syyllinen selkäkipuihin, välilevyn pullistumiin ja muihin selkärangan ongelmiin kuten välilevyn rappeumiin, lannerangan nikaman siirtymiin ja kulumiin. Lisäksi se on suurin syy skolioosin ja notkoselän muodostumiselle sekä lonkka- ja polviongelmille. Lantion virheellinen asento ja toiminta aiheuttaa myös ongelmia yläselkään, niskaan ja olkapäihin kuten myös kantapäihin ja jalkateriin. Näillä sivuilla esitän fysiatrien ja fysioterapeuttien kirjoituksia asiasta. Ja kaikki nämä voisi ehkäistä manipuloimalla SI-nivel takaisin paikalleen. Kymmenet potilaat kertovat samaa näillä sivuilla!

Suurin virhe tehdäänkin siinä, että seurataan kipua! SI-nivelen virheasento ei aiheuta kipua itseensä vaan sen aiheuttama lantion toimintahäiriö aiheuttaa ne ongelmat ja kivun tunteen muualle rasituksen aiheuttamana. Yleensä kipu on siis toisella puolelle selkää, siellä terveellä puolella. Lantion epäsymmetrinen toiminta rasittaa vartaloa epäsymmetrisesti, josta seuraa lihasepätasapainoa ja kipuja. Mutta oireet eivät aina tule alaselkään, vaikka alaselkä onkin se yleisin paikka rasituksen aiheuttamalle kivulle. Moni asiantuntija ei siis ymmärrä, että jos potilaan kantapää tai polvi on kipeä, niin syynä voi olla lantion virheasento.

Alaraajojen vaivojen syy - Asiantuntijat kertovat...

"Fasettikivut ja SI-pulmat ovat mekaanisista vaivoista yleisimmät, kertoo kiropraktikko (D.C.)." MediUutiset 11.5.2006

OMT-fysioterapeutti, kouluttaja, Markku Paatelma: "Koska SI-niveleen kohdistuu kova rasitus… …on nivel suhteellisen altis virheasennoille tai lukkiutumisille." Suomen Selkäliiton julkaisema Nikama-lehti 1/2005, sivu 15

Selkäpotilaan tutkiminen vastaanotolla, Duodecim, 1999;115(16):1703-1713 (Otteita tekstistä)
Fysiatrian dosentit Olavi Airaksinen (Kuopion yliopisto) sekä Karl-August Lindgren (Invalidisäätiö Orton):
-"Hakautuneessa risti-suoliluunivelessä suoliluun harjun takaosa nousee aikaisemmin kuin normaalisti. Asiaa voidaan tutkia vielä lähemmin asettamalla toinen sormi ristiluun päälle ja toinen suoliluun harjun takaosaan ja pyytämällä potilasta kumartumaan lonkasta suoraan kulmaan. Tällöin epäsymmetria tulee esille (Dvorak ja Dvorak 1992)." -Kuva tilanteesta: TherapiaFennica.fi
-"Jos kysymyksessä on alaraajojen pituusero, lyhyemmän jalan alle asetettava korotus voi korjata selän asennon mutta huonontaa sitä, jos syynä on risti-suoliluunivelen hakautuminen."

Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia, 5. painos, 1998
Antti Hervonen (professori)
"Lantiorengas ei siis ole jäykkäluinen rengas, vaan sidekudoksen koossa pitämä kokonaisuus. Sacroiliaca-nivel muodostaa kuitenkin, huolimatta voimakkaista nivelsiteistä, traumatologian kannalta painonjakautumaholvin heikoimman kohdan."

Tämän kun lukee, niin ymmärtää mistä kivut tulevat! Healing Researh Center -Loistava linkki!

Tämä dokumentti myös loistava!
"In our study of 1,000 consecutive patients with low back pain, 98% had a mechanical dysfunction of the sacroiliac joints(SIJD) as a major cause of their LBP." -Joseph L. Shaw (LBP=Low Back Pain)

Kirjoitukseni SI-nivelen diagnosoinnista (pdf) - 6.1.2007
Kirjoitukseni urheilijoiden ongelmista (pdf) - 27.2.2007
Kysymykseni Suomen fysiatreille ja lääkäreille (pdf) - 6.4.2006.

TULE-Ammattitaitoa - onko sitä? Onko meidän kolmen miljoonan suomalaisen TULE-vaivoista (tuki- ja liikuntaelinvaivoista) kärsivien kohtalona arpoa millainen osaaja sattuu hoitamaan meitä? Mistä sen tietää kuka osaa auttaa ja kuka ei osaa? Tässä hiukan selvitystä asiaan.

Kirjoitukseni 5.3.2006.

Tutkielma1
Tutkielma2
Tutkielma3
Tutkielma4

Kalevalainen Kansanparannus - 8.12.2006
Päätin lähteä tutustumaan Kalevalaiseen Kansanparannukseen...

Fysioterapeutti Arto Ahtola, liigakoripalloilijan lihastasapainokartoitus:
"Kaikilla pelaajilla on ryhdissä korjattavaa - Yleistettäessä, suurin osa ryhtivirheistä johtuu lantion ja/tai pää asettumisesta väärään asentoon. Yleisimmät ryhtivirheet olivat selkärangan normaaleiden kaarien oikeneminen tai ylikorostuminen. Osalla pelaajista myös ylävartalo oli kallistunut vasemmalle tai oikealle. Nämä molemmat asiat viittaavat lantion poikkeavaan asentoon." Linkki

Uimaliitto:
"Uinnissa vartalon puutteellinen kierto on yksi altistava tekijä olkapään rakenteiden vaivaantumiselle. Vatsalihasten toiminnasta on todettu että useilla yksilöillä on puutteita ulomman vinonvatsalihaksen voimantuotossa. Se tarkoittaa usein sitä että uimarilla on vaikeuksia kontrolloidalantion eteenpäin kiertymistä eli siihen tarvittava vastavoima (lantion kiertyminen taaksepäin) onpuutteellinen. Puutteellinen lantion asennon kontrolli alentaa keskivartalon ydintukea ja altistaa alaselän kudoksetylikuormituksella ja siten saattaa olla aiheuttamassa kiusallista selkäkipua. Suoritusteknisesti tämä puute näkyy esim. liikkeen "nykäisynä" vatsaliikkeitä tehdessä. Seisten se ilmenee lisääntyneenä lantion kiertymisenä eteenpäin, mikä johtaa lanneselän notkon lisääntymiseen." Linkki

Verkkoklinikka.fi
"Nivelet voivat myös joutua ääriasentoon ja lukkiutua, mikä aiheuttaa kipua ja lihasjännitystä, ja jopa nivelsiteiden ja nivelkalvon tulehdusta, jos lukkoasento kestää pitkään. Näin ehkä oli kyseessä silloin, kun SI-nivelen todettiin olleen lukkiutuneen. Näistä voi aiheutua mainitsemaasi iskiastyyppistä oireilua ilman, että kyseessä olisi varsinainen välilevyn aiheuttama hermojuuren puristus."
Rekola, Kaj, LKT

Eero Penttinen, fysiatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri:
"manipulaatiotoimenpiteellä on myös laajat neurofysiologiset ja neurokemialliset vaikutukset elimistöön, muun muassa kipu- ja autonomiseen hermostoon. Tätä taustaa vasten selittyy osteopatian kiinnostus eri sisäelinsairauksien ja erityisesti rintarangan sekä rintakehän kipuoireiston yhteyksiin." Nikama 3/2006, sivu 8.

Eero Penttinen, fysiatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri, kuntoutuksen erityispätevyys, manuaalisen lääketieteen diplomi (SMLY), Tampereen Fysiatripalvelu Ky, vastaava lääkäri, Suomen Manuaalisen Lääketieteen Yhdistys ry, koulutusvastaava
"Manipulaatiohoidon tärkein hoitoaihe on äkillinen ristiselkä- tai rintarankakipu. Kroonisemmissa selkävaivoissa manipulaatio- tai mobilisointihoito on parhaimmillaan hoidon aloituksena. Tieteellinen näyttö lannerangan mobilisointi- ja manipulaatiohoidon tuloksellisuudesta sekä akuuteissa että kroonisissa selkävaivoissa erityisesti yhdistettynä potilaan omaan harjoitteluun on parantunut. "

Lue tutkimuksia asiasta Linkkejä-sivuilta! Satoja kaltaisiani potilaita Internetin keskustelufoorumeissa ympäri maailmaa! KANNATTAA KURKATA NÄITÄ SIVUJA! In english - Sivut englanniksi

Paljon tutkimuksia lantiosta ja sen virheasennoista.

YLE Terveys, Pilates kehonhallintamenetelmä
"Ryhtiongelmia syntyy yleensä siitä, että lantio on kallistunut taakse- tai eteenpäin. Silloin ei ole mahdollista käyttää vatasalihaksia oikein."

Tohtori.fi
"Tutkijat pitävätkin liikunnan suosittelemista selkävaivojen ehkäisyyn hyödyttömänä."

Vaikuttaako kireät lihakset selän asentoon? -EI
"Lihasten vaikutus kehon ryhtiin ja nivelten asentoihin on kiinnostanut tutkijoitakin sen verran, että asian selvittämiseksi on tehty useita hyviä tutkimuksia. Tutkimuksissa lantion eri luisiin kohoamiin kiinnitettiin metallisia merkkejä, joiden etäisyyksiä, liikkeitä ja sijaintia seurattiin läpivalaisussa tai röntgenkuvista erilaisten venyttelyjen tai harjoitteiden yhteydessä. Missään tutkimuksessa ei havaittu lantion asennossa tai selän kaarien kulmissa muutoksia verrattaessa mittauksia ennen ja jälkeen. "
SelkäCenter

Kirsi Töyrylä-Aapio, selkäneuvoja:
"Selkäranka ja lantio muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden, koska selkäranka kiinnittyy ristiluun välityksellä lantiorenkaaseen. Lantion asennon muutos vaikuttaa lannerangan kautta koko selän asentoon. Kroonista kipua voivat aiheuttaa kaikki selkärangan luontaisia kaaria muuttavat asennot, jotka tulevat tavaksi."
Nikama 3/2006, sivut 8-10

Kaj Rekola, fysiatri
"Nivelet voivat myös joutua ääriasentoon ja lukkiutua, mikä aiheuttaa kipua ja lihasjännitystä, ja jopa nivelsiteiden ja nivelkalvon tulehdusta, jos lukkoasento kestää pitkään. Näin ehkä oli kyseessä silloin, kun SI-nivelen todettiin olleen lukkiutuneen. Näistä voi aiheutua mainitsemaasi iskiastyyppistä oireilua ilman, että kyseessä olisi varsinainen välilevyn aiheuttama hermojuuren puristus."
Verkkoklinikka.fi

"Tohtori Jaanson ihmettelee, miksi suomalaisia leikataan niin ahkerasti. Hän on itse opiskellut Tarton yliopistossa urheilulääketiedettä ja toiminut neurologina, yleislääkärinä ja Viron maajoukkueen urheilulääkärinä. Hän kertoo hoitaneensa monia urheilijoita kiropraktiikan keinoin. Niks ja naks, kyykyssä kulkevasta kipukasasta syntyy kunnossa oleva urheilija.
Olkapään leikkauksia voitaisiin estää kiropraktiikan keinoin. Suomessa kiropraktiikka ei kuulu korvattaviin hoitoihin ja se ei ole yleisessä käytössä, vaikka sen suosio lisääntyy koko ajan urheilijoiden parissa."
- Virolainen lääkäri

Firstchoise Healthcare (Lisa Mancuso, M.D., Hugh S Thompson, M.D, George A. Bitting, M.D.)
"The sacroiliac joint is a commonly overlooked cause of lower back pain. Recent studies have found that Sacroiliac dysfunction was the cause, or a major component, in a high percentage the cases of mechanical back pain. Dysfunction in the sacroiliac joint not only causes back pain but also may mimic pain seen in lumbar disc herniation or a facet joint with pain referred into the buttock and thigh."

Protonics
"Many patients who experience chronic knee pain, back pain, hip bursitis, sciatica and similar postural problems, suffer from a pelvic instability. Since the pelvis is in a unique position to contribute to the position and function of numerous parts of the body, especially the spine and the femur, an anterior tilt of the pelvis has undesirable consequences throughout the entire lumbo-pelvic-femoral chain.
When the pelvis is anteriorly rotated, the sacrum is tipped forward and the rest of the spine has no choice but to follow suit. Rather than fall over forward, the body compensates for this excessive forward tilting of the lower spine by tilting backward at some point higher up the chain and thereby creates a large increase in the amount of curvature of the lower back (lordosis and scoliosis). This deep curvature of the back can create various problems including muscle spasms, pinched nerves (sciatica) and possible damage to the intervertebral discs."

Kuinka tarkistat itseltäsi onko lonkkanivelesi virheasennossa? Linkki sivuille. Lisää lonkkanivelen virheasennoista näiltä TEO:n hyväksymiltä ammattilaisilta:
Kuntonetti.fi
Nikama.fi

Uusi Nikama 1/2006 on ilmestynyt. Siellä lääkärin kirjoittamaa hyvää juttua SI-nivelestä sivulla 14.

Näitä vaivoja voi olla ihan nuorillakin! Myös arvostettu National Library of Medicine (PubMed) on raportoinut tästä! Lisää PubMedin raportteja Linkkejä-sivulla.

"I have seen SIJD(Si-nivelen dislokaatio) in children as young as 8 while doing scoliosis training. I remember one young boy who had a leg length difference, (long leg right) and a lumbar scoliosis. I did a simple corrective mobilization on that side, the leg length shortened, the pelvic obliquity was corrected and the lumbar scoliosis disappeared all within about ten minutes." -Richard DonTigny

"Eight of ten people in the world will have low back pain at one time or another and I firmly believe that most of it is SIJD." - Richard DonTigny (SIJD=Si-nivelen dislokaatio)

Saisivat tehdä tällaista Suomessakin! Olisi meidän elämä paljon kivuttomampaa...
"Lewit and Janda (1964) reported sacroiliac dysfunction in a large percentage of the 750 normal schoolchildren examined. Mierau and Cassidy (1984) found a similar proportion of sacroiliac problems in both elementary and secondary school students in Canada." Linkki

Mikäs siinä sitten on näinkin vaikeata? Miksi ns. asiantuntijatkin tekevät ihan virheellisiä diagnooseja? He eivät osaa!
"Here is the mind blower. In 1982 the American Academy of Orthopaedic Surgeons met in Toronto specifically to address LBP. They established criteria for testing and for the interpretation of those tests. They assumed that the SIJ was so strong as to be immune to injury through minor trauma and paid scant attention to it. They also reported that 'in spite of thorough examination they could establish a firm diagnosis less than 15% of the time. (SIJ = Si-nivel)

What they did not seem to realize is that when you use their recommended tests and interpret those test in the recommended manner that you will be compelled to miss the diagnosis over 85% of the time! It's not that they are not an intelligent group, but they just have not considered all of the evidence. Boorstin once commented that "The chief obstacle to discovery is the illusion of knowledge." People are reluctant to learn what they think they already know. This is willful ignorance. Instruction is of scant value. You must instill some doubt to stimulate investigation." -Richard DonTigny, PT, Critical analysis of the sequence and extent of the result of the pathological release of self-bracing of the sacroiliac joint

Ja onhan näitä eläimilläkin!

"Lähes puolitoista miljoonaa suomalaista kärsii kivuista, 250 000:ta ihmistä särky vaivaa vuorokaudet ympäriinsä. 400 000 suomalaista käyttää jatkuvasti kipulääkkeitä. Kipulääkkeiden kulutus nousee koko ajan."
"Kipuun liittyvistä kustannuksista kertyy potilaalle ja yhteiskunnalle valtaisa menoerä. Hyötyjinä ovat lääketeollisuus ja apteekit, jotka tienaavat kivulla ja säryllä 22 miljoonaa euroa vuosittain, kun ihmiset ostavat itsehoitopillereitä."
Suomen Farmasialiitto - M-Brain

"Yhdysvalloissa lääketiede kaikkine haittoineen on kolmannella sijalla kuolinsyytilastoissa. Tuskinpa Suomi paljon poikkeaa tässä suhteessa muusta maailmasta."

"Kokeneena kirurgina voin sanoa, että kipukirurgia on puoskarointia. Hymyilyttää kuinka moni asia lääketieteessä on itse asiassa todellista mutua ellei suorastaan taikauskoa. (Lähde: Eräs kokenut ortopedian erikoislääkäri)

Hiljattain samaa totesi eräs arvovaltainen lääketieteellinen julkaisu, Lancet. "Kaikista käytetyistä lääketieteellisistä hoidoista vain 15 % oli tieteellisesti perusteltuja." Dr David Eddy, at a conference in Manchester, UK

Näyttääkö herran asento tutulta? Lisää muilla sivuillani... ;)