Mikä ihmeen skolioosi?

En kyseenalaista kaikkia skolioositapauksia, mutta monet niistä idiopaattisista ei kyllä varmasti ole idiopaattisia vaan SI-nivelen hakautuman/virheasennon/lantion toimintahäiriön aiheuttamia! Kuten mulla oli... eikä se mitään idiopaattista silloin ole, vaan ihan korjattavissa!
Päivitetty: 17.4.2007

TherapiaFennica.fi - Lapsen kliininen tutkiminen
"Kouluikäisillä kasvutarkastukseen kuuluu tarvittaessa vuosittain skolioosin etsintä. Skolioosiseula on 5.-6. ja 7.-8. luokilla, jolloin jokainen lapsi tutkitaan. Oppilas taivuttaa selkää eteenpäin ja silmämääräisesti arvioidaan selkäkohoutumien symmetrisyys. Tutkimusta ennen todettu alaraajojen pituusero korjataan korotuksella tutkimuksen ajaksi. - Pituusero mitataan asettamalla lyhyemmän jalan alle aiheeseen varattuja 0,5cm paksuisia levyjä riittävä määrä. - Ero on korjautunut kun viivat ovat symmetrisesti vaakatasossa."

Eihän sitä nyt noin tehdä! Siitä varoittaa dosentti Airaksinenkin
Selkäpotilaan tutkiminen vastaanotolla, Duodecim, 1999;115(16):1703-1713
"Jos kysymyksessä on alaraajojen pituusero, lyhyemmän jalan alle asetettava korotus voi korjata selän asennon mutta huonontaa sitä, jos syynä on risti-suoliluunivelen hakautuminen." (Otteita tekstistä)

Pitää siis ensin tutkia onko pituuseron syy SI-nivelen hakautuminen! Valitettavasti niin ei kuitenkaan koskaan tehdä, kuten me potilaat olemme saaneet huomata. Ja aito jalkojen pituusero on hyvin harvinaista, kuten fysiatri Timgren kertoo. Sitäpaitsi itse en ainakaan muista, että olisi lyhyemmän jalan alle mitään korotuspaloja laitettu ennen etutaivutustutkimusta yläasteen skolioositarkastuksen yhteydessä jolloin skolioosi ja alaraajojen pituusero mulle ekan kerran todettiin.

Tuleehan niitä epäsymmetrioita, jos suoliluut liikkuvat etutaivutuksessa eri tahtiin, kuten ne tekevät, jos SI-nivel on hakautunut (TherapiaFennica.fi). Eli hakautunut SI-nivel aiheuttaa niitä epäsymmetrioita selkään ja skolioosi on vain seurausta lantion toimintahäiriöstä.

Tuosta kertoo fysiatri Timgrenkin uusimmassa tutkimuksessaan: PALAUTUVA LANTION EPÄSYMMETRIA: VAILLE HUOMIOTA JÄÄNYT OIREYHTYMÄ, JOKA ILMENEE SKOLIOOSINA, NÄENNÄISENÄ JALKOJEN ERIPITUISUUTENA JA NEUROLOGISINA OIREINA
"Tutkimuksemme tukee näkemystä, että jalkojen pituusero ja skolioosi saattavat useammin olla luonteeltaan palautuvia kuin mitä aikaisemmin on arveltu. Hankittu ristisuoliluunivelperäinen epäsymmetria saattaa olla monien neurologisten ja muiden kipuoireiden vaille huomiota jäänyt syy, jota voidaan hoitaa yksinkertaisella ja turvallisella menetelmällä."

Duodecim - Tuki- ja liikuntaelinten kehityshäiriöt, Jari Peltonen
"Kuitenkin varhaislapsuuden skolioosi (infantiili idiopaattinen skolioosi) voi joissain tapauksissa johtaa vaikeaan ryhtivirheeseen, rintakehän deformoitumiseen ja jopa cor pulmonaleen. Viitteitä infantiilista idiopaattisesta skolioosista ovat vino asento, kallon vinous (plagiocephalia) ja lantion vinous (plagiopelvia)."

Nuo ovat kyllä kaikki oireita SI-nivelen virheasennolle eli hakautumiselle eli lantion toimintahäiriölle. Näissä tapauksissa skolioosi ei ole idiopaattinen ja kaiken lisäksi tuo on kyllä hyvin yleinen syy skolioosille ja pitäisi korjata heti nuorilta havaittaessa eikä vain odotella...!

Duodecim - Murrosikäisten ryhdin poikkeavuudet
Markku Heliövaara, Hilkka Riihimäki ja Maunu Nissinen
"Yleisin syy lisääntyneeseen rintarangan kyfoosiin on idiopaattinen köyryselkä (postural roundback), jolloin röntgentutkimuksessa (sivukuva seisten) ei havaita nikamamuutoksia. Vanhemmat mieltävät tilan ns. "huonoksi ryhdiksi"."

Idiopaattinen? Ei nikamamuutoksia? Mutta kun se kyfoosin aiheuttaja onkin siellä lantiossa! Eli ei sittenkään idiopaattinen...

Samat asiantuntijat jatkavat: "Skolioosiin viittaavia löydöksiä ovat vyötärön epäsymmetria, lapaluiden eritasoisuus sekä hartiatason epäsymmetria."

Siis nuohan ovat hakautuneen SI-nivelen aiheuttaman lantion kallistuman oireita. Fysiatri Turunen kertoo asiasta lisää.

Ja lisää: "Eteentaivutustesti voidaan tehdä myös istuma-asennossa, jolloin alaraajojen pituusero ei vaikuta tulokseen."

Mutta hakautunut SI-nivel vaikuttaa! Nuo kaikki kuvatut skolioosin tunnusmerkit (hyvä kuva linkin takana) ovat täysin hakautuneen SI-nivelen aiheuttamia seurauksia.

Epifyseodeesi lapsen alaraajojen pituuseron tasoittajana
Timo Hurme, TYKS, Lastenkirurgia
"Alaraajojen pituusero määritetään kliinisesti lautamenetelmällä laittamalla lyhyemmän alaraajan alle mittalaudat, kunnes lantio on suorassa."

Hohhoijaa... Tällaisen osaamisen varassako me potilaat olemme?

Epifyseodeesi lapsen alaraajojen pituuseron tasoittajana
Timo Hurme, TYKS, Lastenkirurgia
"Alaraajojen pituusero... Etiologisina tekijöinä oli... synnynnäinen lonkkaluksaatio (27 %),..."

Onko se noinkin yleistä? Tarkoitetaankohan tuossa lastalla korjattuja vaiko huomaamatta jääneitä lonkkaluksaatioita? Ilmeisesti korjattuja, koska eihän niitä muuten olisi synnynnäisiksi voitu jälkeenpäin muutoin todeta. Mutta onko ne sitten korjattu huonosti, kun noin pahoja ongelmia aiheuttavat?

Juttu jatkuu lähipäivinä...